Lidmaatschap

Lid worden van IJD

Ondanks het feit dat we nog maar weinig hebben kunnen schaatsen op de baan, steunt een groot aantal trouwe leden al jaren onze vereniging door hun lidmaatschap en de contributie die zij hiervoor betalen. Deze steun is afgelopen winter beloond. Afgelopen winterseizoen is er enkele dagen geschaatst op onze nieuwe ijsbaan.

Als u het ook belangrijk vindt dat er een goed functionerende ijsvereniging is of dat u graag schaatst, steun ons dan met uw lidmaatschap. Voor de kosten hoeft u het niet te laten; voor slechts 14 euro ( kinderen tot en met 15 jaar 7 euro) per jaar bent u lid van IJD '96. Bij aanmelding betaalt u eenmalig inschrijfkosten ( € 6,00). (Zie overzicht tarieven onderaan deze pagina). Als lid heeft u vervolgens gratis toegang op de uren dat de baan is geopend tijdens het winterseizoen en op publieksuren in het zomerseizoen, op vertoon van uw Bewijs van Lidmaatschap. . Lidmaatschap biedt ook de mogelijkheid tot deelname aan trainingen en activiteiten van de vereniging. Hiervoor dient een extra bijdrage te worden betaald. Gezinsleden, wonend op hetzelfde adres en die zich op hetzelfde moment aanmelden, betalen niet meer dan 2x het inschrijfgeld.


Als u lid wilt worden van IJD '96, klik dan op de knop hieronder.Onderaan deze pagina staat een link naar het overzicht met tarieven voor lidmaatschap (PDF).

Wat houdt het lidmaatschap in ?

Hieronder kunt u lezen wat het lidmaatschap van IJD '96 precies inhoudt. Als u toch nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via info@ijd96.nl.

Aspirant-lid
U wordt (aspirant-)lid door het invullen en opsturen van het inschrijfformulier. Hierna wordt u ingeschreven als aspirant-lid op de eerste van de maand, volgend op de maand waarin u zich aanmeldt. U bent vervolgens aspirant-lid gedurende één jaar. U hebt dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Het enige verschil is dat u nog geen stemrecht hebt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Lid
Na een jaar aspirant-lid te zijn geweest, wordt u automatisch lid. U betaalt jaarlijks uw contributie. Indien voor 6 december uw contributie niet is betaald, wordt u als lid geschrapt. Wanneer u zich vervolgens na die datum opnieuw aanmeldt, wordt u wederom een jaar aspirant-lid.

Jeugdlid
IJD '96 maakt onderscheid tussen jeugdleden en leden van 16 jaar en ouder. Iemand is jeugdlid als hij/zij op 1 oktober van het betreffende jaar nog geen 16 jaar oud is. Iedereen van 16 jaar of ouder is gewoon lid. Dit onderscheid is o.a. bedoeld voor de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse contributie. Jeugdleden betalen namelijk minder contributie.
Bij aanmelding van jeugdleden is een handtekening van één van de ouders of verzorgers vereist. Indien een jeugdlid nog geen jaar lid is en voor de peildatum 16 jaar is geworden, dan is hij/zij de resterende maanden van dat jaar aspirant-lid.

Contributie
De contributie vormt de basis om mee te kunnen doen aan alle IJD-activiteiten. Voor die activiteiten geldt vervolgens een aparte bijdrage.
Een verenigingsjaar bij IJD ’96 loopt van 1 oktober tot en met 30 september. De per jaar te betalen contributie moet vooraf, in oktober, worden voldaan. Mocht u, om welke reden dan ook, voor 1 november niet hebben betaald, dan ontvangt u een éénmalige herinnering. Hierbij wordt € 0,45 administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u vervolgens de contributie niet voor 5 december alsnog betaalt, wordt u automatisch als lid geschrapt. U wordt daarvan op de hoogte gesteld.
Ieder lid ontvangt jaarlijks, na betaling van de contributie, een bewijs van lidmaatschap.

Verzekering leden
Per 15 september 2015 geldt dat actieve leden van de vereniging zijn verzekerd voor ongevallen, als ze bij de KNSB zijn geregistreerd.

Wat zijn actieve leden?

Actieve leden bestaan uit zowel actieve sporters als actief kader:
Actieve sporters zijn alle leden uit alle leeftijdscategorieën die onder de vlag van de vereniging recreatief sporten, trainen, aan wedstrijden meedoen of op een andere wijze de sport beoefenen.
Actieve kaderleden zijn alle kaderleden die een structurele al dan niet betaalde functie uitoefenen binnen de vereniging. Dit zijn bijvoorbeeld bestuursleden, trainers en organisatorisch kader

Voorbeelden actieve kaderleden:
- Bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester + overige bestuursleden
- Trainers (met en zonder kaderlicentie/diploma) en/of jeugdschaatsbegeleiders
- Organisatorisch kader zoals starters, juryleden, ijsmeesters en scheidsrechters
- Vrijwilligers die structureel actief zijn op of rondom de ijsbaan, inline-skatebaan of clubhuis.

Alle bij de KNSB geregistreerde actieve leden hebben automatisch een ongevallenverzekering. De ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval dat heeft plaatsgevonden tijdens een activiteit georganiseerd of goedgekeurd door de KNSB vereniging, stichting of gewest. Hierbij kun je denken aan een ongeval dat heeft plaatsgevonden tijdens deelname aan een training of een wedstrijd, maar ook tijdens deelname aan een vergadering, werkzaamheden aan de baan of het langs de deur werven van leden.

Donateur worden?

Wanneer u geen lid wilt worden, maar IJD '96 toch wilt steunen, kunt u donateur worden. IJD '96 maakt onderscheid tussen donaties en giften. Giften zijn eenmalig en donaties keren jaarlijks terug.
Hiervoor wordt een doorlopende machtiging voor een automatische incasso afgegeven.
Het IBAN nummer is: NL 95 RABO 0314308512
Het minimumbedrag bedraagt € 10,00. U ontvangt vervolgens alle informatie, alsmede uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergaderingen.

Meedoenarrangement Gemeente Doetinchem

Sporten bij een sportvereniging, zwemlessen, muzieklessen, cursussen en schoolactiviteiten. Natuurlijk wilt u daar als inwoner van de gemeente Doetinchem aan meedoen! Wanneer u een laag inkomen hebt, kan dat soms lastig zijn. Daarom is er het Meedoenarrangement. Hiermee ondersteunt de gemeente Doetinchem u om mee te doen aan de samenleving.
Gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen gebruikmaken van het Meedoenarrangement.

Het Meedoenarrangement heeft een gevarieerd aanbod voor inwoners om mee te doen aan de samenleving. Het aanbod is onderverdeeld in drie onderdelen:
• Sport en cultuur (bijvoorbeeld zwemles of bezoek aan een theater)
• Educatie (bijvoorbeeld schoolmateriaal of een workshop gezond koken)
• Welbevinden (bijvoorbeeld een dagje uit)

Per onderdeel kan gekozen worden uit activiteiten van deelnemende aanbieders. IJsvereniging Doetinchem '96 is een van de aanbieders. Als product hebben we , naast een jaarlidmaatschap ook trainingen voor jeugd van onze vereniging op de site staan. Voor meer informatie kijk op https://meedoenarrangement.nl

Documenten

datumonderwerpdocument
25-11-2018PricacyverklaringPrivacyverklaring IJD '96.doc
24-09-2016TarievenoverzichtTarievenoverzicht IJD '96.xls